Přejít k obsahu

HR Award - HRS4R

HR Award, nebo přesněji HR Excellence in Research, je známka udělovaná Evropskou komisí výzkumným organizacím, které dodržují Evropskou chartu pro výzkumné pracovníky a Kodex chování pro přijímání výzkumných pracovníků.

 

Fakulta strojní se v rámci svého rozvoje lidských zdrojů přihlásila k Evropské chartě pro výzkumné pracovníky a řídí se Kodexem o chování pro přijímání výzkumných pracovníků, v následujících oblastech:

  • etických a profesních aspektů,
  • náboru a výběru zaměstnanců,
  • pracovních podmínek pro naše zaměstnance,
  • školení a rozvoje zaměstnanců.

Implementaci jednotlivých procesů, řídících se výše uvedenou chartou a kodexem jsou realizovány v rámci celouniverzitního projektu HR Award reg. číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_28/0006188. Cílem tohoto projektu je získat pro fakultu ocenění HR Award.

Všechny zpracované dokumenty jsou uvedené níže a byly vloženy do portálu EUROAXESS (https://euraxess.ec.europa.eu)

Kontakty

Ing. Tetjana Tomášková, Ph.D.
Koordinátorka projektu na FST
Email: tomaskot@fst.zcu.cz
T: +420 377 638 525

Bc. Eva Krauzová
Projektový manažer na FST
Email: krauzeva@fst.zcu.cz
T: +420 377 638 020

Patička