Přejít k obsahu

Habilitační řízení

Zahájená habilitační řízení

Uchazeč Pracoviště Obor Zahájení
       
Ing. Karel KOUŘIL, Ph.D. RTI a FST-KTO, ZČU Strojní inženýrství 18. 9. 2018
Ing. Jiří MARTAN, Ph.D. NTC-TTP a FST-KTO, ZČU Strojní inženýrství 17. 9. 2018
Ing. Václav KUBEC, Ph.D. FST-KKS, ZČU Strojní inženýrství 5. 6. 2018

Pravidla:

  1. Základní náležitosti habilitačního řízení jsou dány příušnými ustanoveními zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách.
  2. Žadatel postupuje dle vnitřního předpisu ZČU: "PODROBNOSTI POSTUPU PŘI HABILITAČNÍM ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM" a habilitační ření probíhá v souladu s tímto předpisem.

Akreditovaný obor habilitačního řízení na FST

  • Strojní inženýrství

Oborově specifické podrobnosti ohledně pedagogické a vědecké nebo umělecké kvalifikace uchazeče jsou stanoveny vyhláškou děkana:  "Oborově specifické požadavky na pedagogickou, vědeckou a profesní kvalifikaci uchazeče". 

Přílohy:

1.      Kvantifikovaná kritéria FST ZČU v Plzni pro jmenovací/habilitační řízení.

2.      Návrh na zahájení habilitačního/jmenovacího řízení.

3.      Stručná charakteristika uchazeče o zahájení habilitačního/jmenovacího řízení.

4.      Titulní strana podkladů pro zahájení habilitačního/jmenovacího řízení.

5.      Šablona pro Usnesení habilitační komise/komise pro jmenování profesorem.

6.      Šablona pro Usnesení komise pro hodnocení habilitační/profesorské přednášky.

7.      Šablona prezenční listiny z hlasování o Usnesení habilitační komise/komise pro jmenování profesorem. 

Poplatek za habilitační řízení

Poplatek za habilitační řízení se na ZČU platí a informaci o tom uvádí vnitřní předpis /"PODROBNOSTI POSTUPU PŘI HABILITAČNÍM ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM" /(Vyřizuje PR-V)

Jeho aktuální výše je stanovena dle dokumentu /Poplatky v akademickém roce /rozhodnutí rektora (Vyřizuje PR-P)

Jděte na 

-> Legislativa -> Vnitřní normy ZČU -> Vnitřní norma s celouniverzitní působností / Internal norms applicable throughout the university: zaškrtněte Rektor -> stiskněte "Filtrovat záznamy"

Systém placení poplatku na FST

Společně s žádostí o zahájení habilitačního řízení musí uchazeč přinést i potvrzení o zaplacení poplatku.

Poplatek se platí v pokladně ZČU (budova rektorátu), nebo na účet univerzity:

č.ú.: 4811530257/0100,

v.s. 2175217,

specifický symbol: rodné číslo uchazeče.

  

Docenti jmenovaní od roku 2007

Jmenovaný docentem Pracoviště Obor VR - zahájení VR - obhajoba Jmenován od
           
Dr. Michal SĄSIADEK UNI, Zielona Góra Strojní inženýrství 7.6.2016  6.12.2016  
doc. Dr. Vladislav KOLARIK Fraunhofer-Institut für Chemische Technologie ICT Strojní inženýrství 7.10.2014 3.3.2015 1.4.2015
doc. Dr. Ing. Daniel PAKULA Silesian University Polsko Strojní inženýrství 4.3.2014 3.6.2014 1.7.2014
doc. Ing. Jan HLAVÁČ, Ph.D. FST - KKS - ZČU Strojní inženýrství 4.6.2013 8.10.2013 1.11.2013
doc. Ing. Theodor BERAN, Ph.D. FS - ČVUT Strojní inženýrství 4.6.2013 8.10.2013 1.11.2013
doc. Ing. Jan ŘEHOŘ, Ph.D. FST-KTO-ZČU Strojní inženýrství 13.3.2012 5.6.2012 15.6.2012
doc. RNDr. Josef VOLDŘICH NTC-ZČU Strojní inženýrství 6.12.2011 13.3.2012 1.4.2012
doc. Ing. Ludmila KUČEROVÁ, Ph.D. FST - KMM - ZČU Strojní inženýrství 15.3.2011 4.10.2011 15.10.2011
doc. RNDr. Josef KASL, CSc. FST - KMM - ZČU Strojní inženýrství 15.3.2011 7.6.2011 1.7.2011
doc. Ing. Helena ZÍDKOVÁ, Ph.D. FST - KTO - ZČU Strojní inženýrství 21.9.2010 7.12.2010 15.12.2010
doc. Ing. Ján DŽUGAN, Ph.D. COMTES FHT Strojní inženýrství 9.3.2010 21.9.2010 1.10.2010
doc. Ing. Vladimír DUCHEK, Ph.D. FST - KPV - ZČU Strojní inženýrství 8.12.2009 9.3.2010 1.4.2010
doc. Ing. Slawomir KLOS, Ph.D. FST-KPV-ZČU Strojní inženýrství 9.6.2009 8.12.2009 1.1.2010
doc. Ing. Zdeněk ULRYCH, Ph.D. FST - KPV - ZČU Strojní inženýrství 6.10.2009 8.12.2009 1.1.2010
doc. Ing. Milan EDL, Ph.D. FST-KPV-ZČU Strojní inženýrství 9.6.2009 6.10.2009 15.10.2009
doc. Ing. Stanislav NĚMEČEK, Ph.D. FST - KMM - ZČU Strojní inženýrství 17.3.2009 9.6.2009 1.7.2009
doc. Ing. Miloslav KEPKA, CSc. FST - KKS - ZČU Strojní inženýrství 9.12.2008 17.3.2009 1.4.2009
doc. Ing. Jiří ČESÁNEK, Ph.D. FST-KTO-ZČU Strojní inženýrství 9.12.2008 17.3.2009 1.4.2009
doc. Ing. Jiří VACEK, Ph.D. FEK-KIP-ZČU Strojní inženýrství 23.9.2008 9.12.2008 1.1.2009
doc. Ing. Martin HYNEK, Ph.D. FST - KKS - ZČU Strojní inženýrství 10.6.2008 23.9.2008 15.10.2008
doc. Ing. Michal ŠIMON, Ph.D. FST - KPV - ZČU Strojní inženýrství 10.6.2008 23.9.2008 15.10.2008
doc. Ing. Josef FORMÁNEK, Ph.D. FST - KKS - ZČU Strojní inženýrství 18.3.2008 10.6.2008 1.7.2008
doc. Ing. Slawomir KLOS, Ph.D. FST-KPV-ZČU Strojní inženýrství 9.6.2009 8.12.2009 1.1.2010
doc. Ing. Vladimír DUCHEK, Ph.D. FST - KPV - ZČU Strojní inženýrství 8.12.2009 9.3.2010 1.4.2010
doc. Ing. Slawomir KLOS, Ph.D. FST-KPV-ZČU Strojní inženýrství 9.6.2009 8.12.2009 1.1.2010
doc. Ing. Zdeněk ULRYCH, Ph.D. FST - KPV - ZČU Strojní inženýrství 6.10.2009 8.12.2009 1.1.2010
doc. Ing. Milan EDL, Ph.D. FST-KPV-ZČU Strojní inženýrství 9.6.2009 6.10.2009 15.10.2009
doc. Ing. Stanislav NĚMEČEK, Ph.D. FST - KMM - ZČU Strojní inženýrství 17.3.2009 9.6.2009 1.7.2009
doc. Ing. Miloslav KEPKA, CSc. FST - KKS - ZČU Strojní inženýrství 9.12.2008 17.3.2009 1.4.2009
doc. Ing. Jiří ČESÁNEK, Ph.D. FST-KTO-ZČU Strojní inženýrství 9.12.2008 17.3.2009 1.4.2009
doc. Ing. Jiří VACEK, Ph.D. FEK-KIP-ZČU Strojní inženýrství 23.9.2008 9.12.2008 1.1.2009
doc. Ing. Martin HYNEK, Ph.D. FST - KKS - ZČU Strojní inženýrství 10.6.2008 23.9.2008 15.10.2008
doc. Ing. Michal ŠIMON, Ph.D. FST - KPV - ZČU Strojní inženýrství 10.6.2008 23.9.2008 15.10.2008
doc. Ing. Josef FORMÁNEK, Ph.D. FST - KKS - ZČU Strojní inženýrství 18.3.2008 10.6.2008 1.7.2008
doc.Ing. Jan HÁN, Ph.D. FST - KPV - ZČU Strojní inženýrství 18.3.2008 10.6.2008 1.7.2008
doc. RNDr. Dagmar JANDOVÁ, Ph.D. FST - KMM - ZČU
Škoda výzkum,s.r.o.
Strojní inženýrství 16.1.2007 11.12.2007 1.1.2008
doc.Ing. Jiří POLANSKÝ, Ph.D. FST - KKE - ZČU Strojní inženýrství 16.1.2007 9.10.2007 1.11.2007
doc. Ing. Václav VANĚK, Ph.D. FST - KKS - ZČU Strojní inženýrství 16.1.2007 15.5.2007 1.6.2007
doc.Ing. Olga BLÁHOVÁ, Ph.D. FST - KMM - ZČU
NTC
Strojní inženýrství 31.10.2006 20.3.2007 1.4.2007
doc.RNDr. Ing. Ladislav LUKÁŠ, CSc. FEK - KSO - ZČU Strojní inženýrství 31.10.2006 20.3.2007 1.4.2007

Patička