Přejít k obsahu

Jmenovací řízení

Řízení pro jmenování profesorem

Pravidla:

  1. Základní náležitosti jmenovacího řízení jsou dány ustanoveními §71 až 75 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách.
  2. Řízení ke jmenování profesorem se zahajuje na návrh uchazeče podpořený alespoň dvěma písemnými stanovisky profesorů téhož nebo příbuzného oboru nebo na návrh děkana nebo na návrh rektora podaný vědecké radě fakulty.

Akreditovaný obor jmenovací řízení na FST

  • Strojní inženýrství.

Habilitační řízení probíhá v souladu se směrnicí pro jmenovací řízení (PDF) na FST ZČU v Plzni. Součástí tohoto řádu je také formulář: BODOVÉ HODNOCENÍ AKTIVIT PRO JŘ NA FST ZČU V PLZNI (DOC), který je potřeba přiložit k žádosti o zahájení habilitačního řízení. Je požadováno dosažení alespoň 250-ti bodů.

Profesoři jmenovaní od roku 2007

Jmenovaný profesoremPracovištěOborVR - zahájeníJmenován od
prof. Ing. Katarína Monková, PhD. Technická univerzita v Košiciach Strojní inženýrství 2.6.2015 ...
prof. Ing. Štefan Michna, PhD. Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem Strojní inženýrství 3.6.2014 17.5.2016
prof. Dr. Ing. Antonín Kříž FST – KMM - ZČU Strojní inženýrství 3.6.2014 20.10.2015
prof. Ing. Václav Uruba, CSc. ÚT AV ČR Strojní inženýrství 3.12.2013 19.9.2014
prof. Ing. Václav Mentl, CSc. FST-KMM-ZČU Strojní inženýrství 17.3.2009 8.12.2010
prof. RNDr. Zbyněk JAŇOUR Dr.Sc. AV - ČR Strojní inženýrství 20.3.2007 20.5.2008
prof. Ing. Karel JANDEČKA CSc. FST - KTO - ZČU Strojní inženýrství 27.6.2006 16.4.2007

Patička