Přejít k obsahu

Jmenovací řízení

Zahájená řízení pro jmenování profesorem

Uchazeč Pracoviště Obor Zahájení
doc. Ing. Milan HONNER, Ph.D. NTC, FST-KTO, ZČU  Strojní inženýrství  4. 6. 2019

Pravidla:

  1. Základní náležitosti jmenovacího řízení jsou dány příušnými ustanoveními zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách.

  2. Žadatel postupuje dle vnitřního předpisu ZČU: "PODROBNOSTI POSTUPU PŘI HABILITAČNÍM ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM" a jmenovací ření probíhá v souladu s tímto předpisem.

Akreditovaný obor jmenovací řízení na FST

  • Strojní inženýrství

Oborově specifické podrobnosti ohledně pedagogické a vědecké nebo umělecké kvalifikace uchazeče jsou stanoveny vyhláškou děkana:  "Oborově specifické požadavky na pedagogickou, vědeckou a profesní kvalifikaci uchazeče". 

Přílohy:

1.      Kvantifikovaná kritéria FST ZČU v Plzni pro jmenovací/habilitační řízení.

2.      Návrh na zahájení habilitačního/jmenovacího řízení.

3.      Stručná charakteristika uchazeče o zahájení habilitačního/jmenovacího řízení.

4.      Titulní strana podkladů pro zahájení habilitačního/jmenovacího řízení.

5.      Šablona pro Usnesení habilitační komise/komise pro jmenování profesorem.

6.      Šablona pro Usnesení komise pro hodnocení habilitační/profesorské přednášky.

7.      Šablona prezenční listiny z hlasování o Usnesení habilitační komise/komise pro jmenování profesorem. 

Poplatek za jmenovací řízení

Poplatek za jmenovací řízení se na ZČU platí a informaci o tom uvádí vnitřní předpis /"PODROBNOSTI POSTUPU PŘI HABILITAČNÍM ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM" /(Vyřizuje PR-V)

Jeho aktuální výše je stanovena dle dokumentu /Poplatky v akademickém roce /rozhodnutí rektora (Vyřizuje PR-P)

Jděte na 

-> Legislativa -> Vnitřní normy ZČU -> Vnitřní norma s celouniverzitní působností / Internal norms applicable throughout the university: zaškrtněte Rektor -> stiskněte "Filtrovat záznamy"

Systém placení poplatku na FST

Společně s žádostí o zahájení jmenovacího řízení musí uchazeč přinést i potvrzení o zaplacení poplatku.

Poplatek se platí v pokladně ZČU (budova rektorátu), nebo na účet univerzity:

č.ú.: 4811530257/0100,

v.s. 2175217,

specifický symbol: rodné číslo uchazeče.

Profesoři jmenovaní od roku 2007

Jmenovaný profesorem Pracoviště Obor VR - zahájení Jmenován od
prof. Ing. Ján Džugan, Ph.D. KMM, FST ZČU Strojní inženýrství 6.6.2017 20.6.2019
prof. Ing. Václava Lašová, Ph.D. KKS, FST, ZČU Strojní inženýrství 6.6.2017 18.12.2018
prof. RNDr. Josef Voldřich, CSc. KKE, FST ZČU Strojní inženýrství 7.6.2016 13.12.2017
prof. Ing. Katarína Monková, PhD. Technická univerzita v Košiciach Strojní inženýrství 2.6.2015 2.12.2016
prof. Ing. Štefan Michna, PhD. Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem Strojní inženýrství 3.6.2014 17.5.2016
prof. Dr. Ing. Antonín Kříž FST – KMM - ZČU Strojní inženýrství 3.6.2014 20.10.2015
prof. Ing. Václav Uruba, CSc. ÚT AV ČR Strojní inženýrství 3.12.2013 19.9.2014
prof. Ing. Václav Mentl, CSc. FST-KMM-ZČU Strojní inženýrství 17.3.2009 8.12.2010
prof. RNDr. Zbyněk JAŇOUR Dr.Sc. AV - ČR Strojní inženýrství 20.3.2007 20.5.2008
prof. Ing. Karel JANDEČKA CSc. FST - KTO - ZČU Strojní inženýrství 27.6.2006 16.4.2007

Patička