Přejít k obsahu

Jmenovací řízení

Řízení pro jmenování profesorem

Pravidla:

  1. Základní náležitosti jmenovacího řízení jsou dány příušnými ustanoveními zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách.

  2. Žadatel postupuje dle vnitřního předpisu ZČU: "PODROBNOSTI POSTUPU PŘI HABILITAČNÍM ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM" a jmenovací ření probíhá v souladu s tímto předpisem.

Akreditovaný obor jmenovací řízení na FST

  • Strojní inženýrství.

Oborově specifické podrobnosti ohledně pedagogické a vědecké nebo umělecké kvalifikace uchazeče jsou stanoveny vyhláškou děkana:  "Oborově specifické požadavky na pedagogickou, vědeckou a profesní kvalifikaci uchazeče". 

Přílohy:

1.      Kvantifikovaná kritéria FST ZČU v Plzni pro jmenovací/habilitační řízení.

2.      Návrh na zahájení habilitačního/jmenovacího řízení.

3.      Stručná charakteristika uchazeče o zahájení habilitačního/jmenovacího řízení.

4.      Titulní strana podkladů pro zahájení habilitačního/jmenovacího řízení.

5.      Šablona pro Usnesení habilitační komise/komise pro jmenování profesorem.

6.      Šablona pro Usnesení komise pro hodnocení habilitační/profesorské přednášky.

7.      Šablona prezenční listiny z hlasování o Usnesení habilitační komise/komise pro jmenování profesorem. 

Poplatek za jmenovací řízení

Poplatek za jmenovací řízení se na ZČU platí a informaci o tom uvádí vnitřní předpis /"PODROBNOSTI POSTUPU PŘI HABILITAČNÍM ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM" /(Vyřizuje PR-V)

Jeho aktuální výše je stanovena dle dokumentu /Poplatky v akademickém roce /rozhodnutí rektora (Vyřizuje PR-P)

Jděte na 

-> Legislativa -> Vnitřní normy ZČU -> Vnitřní norma s celouniverzitní působností / Internal norms applicable throughout the university: zaškrtněte Rektor -> stiskněte "Filtrovat záznamy"

Systém placení poplatku na FST

Společně s žádostí o zahájení jmenovacího řízení musí uchazeč přinést i potvrzení o zaplacení poplatku.

Poplatek se platí v pokladně ZČU (budova rektorátu), nebo na účet univerzity:

č.ú.: 4811530257/0100,

v.s. 2175217,

specifický symbol: rodné číslo uchazeče.

Profesoři jmenovaní od roku 2007

Jmenovaný profesorem Pracoviště Obor VR - zahájení Jmenován od
prof. Ing. Katarína Monková, PhD. Technická univerzita v Košiciach Strojní inženýrství 2.6.2015 ...
prof. Ing. Štefan Michna, PhD. Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem Strojní inženýrství 3.6.2014 17.5.2016
prof. Dr. Ing. Antonín Kříž FST – KMM - ZČU Strojní inženýrství 3.6.2014 20.10.2015
prof. Ing. Václav Uruba, CSc. ÚT AV ČR Strojní inženýrství 3.12.2013 19.9.2014
prof. Ing. Václav Mentl, CSc. FST-KMM-ZČU Strojní inženýrství 17.3.2009 8.12.2010
prof. RNDr. Zbyněk JAŇOUR Dr.Sc. AV - ČR Strojní inženýrství 20.3.2007 20.5.2008
prof. Ing. Karel JANDEČKA CSc. FST - KTO - ZČU Strojní inženýrství 27.6.2006 16.4.2007

Patička