Přejít k obsahu

Konference FST 2003

Katedra konstruování strojů

PhD 2003, 1. národní konference PhD studentů konstručních oborů s mezinárodní účastí
Hotel Srní, Srní, 10.-12.11.2003

Katedra průmyslového inženýrství a managementu

MITIP 2003 : the modern information technology in the innovation processes of the industrial enterprises
Saarbrücken : Institute for Information Systems, 2003
Modelování a optimalizace podnikových procesů : 6. ročník mezinárodního semináře
Plzeň : Západočeská univerzita, 2003
Průmyslové inženýrství : 1. ročník mezinárodní konference
Plzeň : Západočeská univerzita, 2003

Katedra technologie obrábění

Katedra energetických strojů a zařízení

Energetické stroje 2003, proudění – sdílení tepla

Katedra materiálu a strojírenské metalurgie

Patička