Přejít k obsahu

Konference FST 2004

Katedra konstruování strojů

PhD 2004, 2nd International PhD Conference on Mechanical Engineering
Hotel Srní, Srní, 8.-10.11.2004
AEDS 2004 International Workshop Applied Engineering Design Science
Pilsen, Czech Republic: AEDS SIG, 11.-12.11.2004
CADAM 2004, 2nd International Conference on Computer Aided Design and Manufacturing
Šibenik, Chorvatsko, 28.9.-2.10.2004

Katedra průmyslového inženýrství a managementu

Modelování a optimalizace podnikových procesů – MOPP 2004
ZČU v Plzni, 12.02.2004
Modern Information Technology in the Innovation Processes of industrial Enterprises –MITIP 2004
ČVUT Praha, 15.09. – 17.09.2004
Průmyslové inženýrství 2004
Horný Smokovec, Slovensko, 07.10. – 08.10.2004

Katedra technologie obrábění

1. Mezinárodní konference Technologie 2004
ZČU v Plzni, 8.-9.9.2004
Seminář fy OKUMA
ZČU v Plzni 15.11.2004 - 16.11.2004
Seminář fy OKUMA Vědecká a odborná setkání Seminář (Sympozium)
ZČU v Plzni, 26.10.2004 - 27.10.2004
Nástroje ISCAR 2004 pro vysoce produktivní rychlostní obrábění
Seminář ZČU v Plzni ,01.06.2004 - 01.06.2004
Strojírenská technologie 8. - 9. 09. 2004 Vědecká a odborná setkání Mezinárodní
Plzeň, ZČU
Nové trendy v oblasti technologie obrábění
kurz pro firmu Brush, 27. - 28.5.2004

Katedra energetických strojů a zařízení

Energetické stroje – termomechanika – mechanika tekutin – 2004

Katedra materiálu a strojírenské metalurgie

DMIAM(Digitální mikroskopie a analýza obrazu v metalografii),
Plzeň ZČU 9.2.2004
Únava a lomová mechanika, seminář,
Žinkovy, 2004

Patička