Přejít k obsahu

Konference FST 2006

Katedra konstruování strojů

AEDS 2006 International Workshop Applied Engineering Design Science
Pilsen, Czech Republic: AEDS SIG, 27.-28.10.2006
PhD 2006, 4th International PhD Conference on Mechanical Engineering
Pilsen, Czech Republic, September 11-13, 2006
CADAM 2006, 3rd International Conference on Computer Aided Design and Manufacturing
Supetar, Chorvatsko, 27.9.-1.10.2006

Katedra průmyslového inženýrství a managementu

Softwarová podpora Systému Managementu Jakosti, podtitul: jak zefektivnit SMJ
Kongresové centrum Golf hotelu Resort Darovanský dvůr, 08.02.2006
Modelování a optimalizace podnikových procesů – MOPP 2006
Západočeská univerzita v Plzni,Plzeň, 9. až 10.02.2006
Modern Information Technology in the Innovation Processes of industrial Enterprises –MITIP 2006
Budapešť, Madˇarsko, 11. až 12. září 2006
Průmyslové inženýrství 2006
Západočeská univerzita v Plzni, 23. až 24. listopadu 2006

Katedra technologie obrábění

2. Mezinárodní konference Technologie 2006

ZČU v Plzni, 13.-14.9.2006
Strojírenská technologie
Mezinárodní konference Plzeň, ZČU 13.09.2006 - 14.09.2006
Nové metody v technologii
19.04.2006 - 20.04.2006
Moderní technologie o obrábění
seminář ve spolupráci s Domem techniky, 5. - 6.12.2006
NC programování
kurz pro Karosu a.s. Vysoké Mýto spolufinancovaný ESF, 30.- 31.5. 2006

Katedra energetických strojů a zařízení

Energetické stroje – termomechanika – mechanika tekutin – 2006

Parní a spalovací turbíny 2006 - Power Units and Turbines with Supercritical Parameters

Katedra materiálu a strojírenské metalurgie

Vrstvy a Povlaky
Rožnov pod Radhoštěm, 2006 - 10.-11.10
Únava a lomová mechanika,
seminář, Žinkovy, 2006

Patička