Přejít k obsahu

Konference FST 2007

Katedra konstruování strojů

AEDS &DTRM Workshop Needs regarding the Design Theory and Methodology,
Paris, France, ICED2007: AEDS SIG UWB Pilsen and DTRM TU SIG Berlin, 27.8.2007
AEDS 2007 International Workshop Applied Engineering Design Science.
Pilsen, Czech Republic: AEDS SIG, 26.-27.10.2007
CADAM 2007, 4th International Conference on Computer Aided Design and Manufacturing
Pula, Chorvatsko, 25.9.-29.9.2007
PhD 2007, 5th International PhD Conference on Mechanical Engineering
Pilsen, Czech Republic, September 2007
SKVS 2007, Setkání kateder výrobních strojů a robotiky
Pilsen, Czech Republic, September 2007

Katedra průmyslového inženýrství a managementu

Softwarová podpora Systému Managementu Jakosti, podtitul: jak zefektivnit SMJ
Břasy, Česká republika, 5. února 2007
MOPP 2007 - Modelování a optimalizace podnikových procesů
Plzeň. Česká republika, 8. až 9 února 2007
MITIP 2007 - Modern Information Technology in the Innovation Processes of industrial Enterprises
Janov, Itálie, 6. až 7. září 2007
Průmyslové inženýrství 2007
Žilina, Slovenská republika, 3. až 5. října 2007

Katedra technologie obrábění

Vývojové trendy v oblasti obrábění, zpracování a přenosu dat ve výrobě
školení pro Buzuluk Komárov, a.s., 3.5.2007

Katedra energetických strojů a zařízení

Parní a jiné turbostroje 2007

Katedra materiálu a strojírenské metalurgie

Vrstvy a Povlaky
Rožnov pod Radhoštěm, 2007 - 29.-30.10.
DMIAM (Digitální mikroskopie a analýza obrazu v metalografii)
6.11. 2007, ZČU
LIBS Možnosti laserové ablační spektrometrie,
5.11. 2007, ZČU
Seminář ke 40. výročí úmrtí prof. RNDr. V. Voleníka a prof. Ing. K. Webera, DrSc. -
ve spolupráci západočeské odbočky Vědecké společnosti pro nauku o kovech a západočeské odbočky České slévárenské splečnosti 27.11.2007
MATEOD-FORUM,
seminář pořádaný v rámci řešení projektu EU MATEO, 10.5.2007, ZČU
Seminář NDT
říjen 2007

FORTECH

High Speed Camera
Pilsen, Czech Republic, February 15, 2007
Lecture by Prof. Madiha A. Shoeib from Central Metallurgical Research and Development Institute, Cairo, Egypt
Pilsen, Czech Republic, April 19, 2007
HT 2007, International Conference on Heat Treatment
Pilsen and Bykov, Czech Republic, April 20 - 22, 2007

Patička