Přejít k obsahu

Konference FST 2009

Katedra konstruování strojů

CADAM 2009, 7th International Conference on Computer Aided Design and Manufacturing, 22.-26. September 2009. Hotel Arkada, Starigrad on island Hvar, Croatia
AEDS-WORKSHOP: THEORY OF TECHNICAL SYSTEMS -DEVELOPMENT, APPLICATION FOR DESIGN METHOD AND DESIGN MANAGEMENT
(W3-SIGAEDS) Held during ICED’09, International Conference on Engineering Design 2009, 24-27 August 2009, Stanford University, CA, U.S.A. Wednesday, 26 August 2009, 2:30-6:00 p.m. (2 sessions) Chair: W. Ernst Eder
Workshop k týmové spolupráci konstruktérů a designerů Designers2 WORKSHOP 2010 “Studentské konstrukční a designerské projekty řešené pro průmysl“, Západočeská univerzita v Plzni, 25. února 2010

Katedra průmyslového inženýrství a managementu

Modelování a optimalizace podnikových procesů -MOPP 2009
13 rocnik. Mezinárodní konference, Západočeská univerzita v Plzni, Hotelu Pivovar Purkmistr Plzeň v Plzni-Černicích, 12. listopadu 2009
Optimalizace multidisciplinárního navrhování a modelování výrobního systému virtuálních firem
Workshop k projektu GACR, II rok řešení - hodnocení výsledků, Západočeská univerzity v Plzni UV 115, 13. listopadu 2009

Katedra energetických strojů a zařízení

Energetické stroje a zařízení, mechanika tekutin & termomechanika - ES 2009, Plzeň, 20. 6. 2009
23rd Turbomachinery Workshop 2009, Plzeň, 16. - 18. 9. 2009.

Katedra materiálu a strojírenské metalurgie

Lokální mechanické vlastnosti, Telč –listopad 2009
Vrstvy a povlaky, Rožnov pod Radhoštěm -říjen 2009
Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení, Srní -říjen 2009

Katedra technologie obrábění

Progresivní obrábění Sandvik Coromant 2009
Seminář - Západočeská univerzita v Plzni -areál na Borech 15. 1. 2009
Strojírenská technologie 2009 -Mezinárodní konference
Západočeská univerzita v Plzni -areál na Borech 21. - 22. 1. 2009
For Industry -8. Mezinárodní veletrh strojírenských technologií
Praha -Pražský veletržní areál Letňany 15. -17. 4. 2009
Moderní metody konstrukce řezných nástrojů
Seminář - Západočeská univerzita v Plzni -areál na Borech 12. 10. 2009

Katedra tělesné výchovy a sportu

Dne 25.4. 2009 uspořádala KTS za účasti rektora ZČU a dalších významných osobností II. ročník Běhu naděje (navazuje na Běh Terryho Foxe). Zúčastnilo se 387 běžců a na konto "Výzkum rakoviny" bylo odesláno 17 191 Kč.

Ve dnech 13.-20.6. 2009 uspořádala KTS FST spolu s KTV FPE a LF Plzeň 8. ročník Českých akademických her v Plzni. Zúčastnilo se 2418 sportovců z 41 VŠ. Závodilo se ve 28 sportovních odvětvích a ZČU reprezentovalo 391 závodníků, kteří v domácím prostředí získali celkem 77 medailí (21 zlatých, 19 stříbrných a 37 bronzových). V bodovací soutěži zúčastněných VŠ a univerzit získala ZČU druhé místo.

FORTECH

Participation in 51th International Engineering Fair Brno, Czech Republic, September 14 -18, 2009
Participation in Days of Science and Technology Pilsen, Czech Republic, September 18 -19, 2009

VCKV

Workshop 11.2. 2009 - Svařování v kolejových vozidlech.
Workshop 16. 4. 2009 - Výsledky výzkumu pro ŠKODA TRANSPORTATION a.s.
Workshop 7. 12. 2009 - Hluk v kolejových vozidlech

 

Patička