Přejít k obsahu

Konference FST 2010

Katedra konstruování strojů

CADAM 2010, 8th International Conference on Computer Aided Design and Manufacturing, 21.-25. September 2010. Gradac, Croatia
Workshop k týmové spolupráci konstruktérů a designerů Designers2 WORKSHOP 2010 “Studentské konstrukční a designerské projekty řešené pro průmysl“, Západočeská univerzita v Plzni, 25. února 2010

Katedra energetických strojů a zařízení

Energetické stroje a zařízení, termomechanika & mechanika tekutin - 2010
termín: 17. - 18. června 2010

Katedra materiálu a strojírenské metalurgie

Únava a lomová mechanika 2010, 12. -15. dubna 2010 v Tělovýchovném středisku v Žinkovech.
Organizátoři: Mechanická zkušebna a pobočka VTS, Škoda Výzkum s.r.o., Katedra materiálu a strojírenské metalurgie Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni a Česká společnost pro mechaniku.

Katedra technologie obrábění

ERIN 2010 Plzeň -Mezinárodní konference
Organizátoři: Západočeská univerzita v Plzni -areál na Borech 16. - 17. 3. 2010.

FOR INDUSTRY 2010 -9. Mezinárodní veletrh strojírenských technologií
Partneři veletrhu
Praha -Pražský veletržní areál Letňany 30.3. -1.4. 2010

Katedra tělesné výchovy a sportu

Dne 15.května 2010 uspořádala KTS FST již třetí ročník "Běhu Naděje".Je to sportovně- humanitární akce,která navazuje na předešlých 13.ročníků Běhu Terryho Foxe a jejím cílem je ralizace veřejné sbírky na podporu výzkumu rakoviny.Na této akci se zúčastnilo celkem 363 účastníků, kteří přispěli na výzkum rakoviny finanční částkou 17 929Kč

VCSVTT - detašované pracoviště na FST

Interní konference "Herbertov 2010 (IKH)" (19.-21.5.2010).
Seminář "Nové metody navrhování a zkoušení obráběcích a tvářecích strojů a jejich technologické využití - výsledky výzkumu VCVTT" - Praha 8.-10.6.2010

FORTECH

International Workshop on Modern Methods for Modelling Technological Processes
Pilsen, Czech Republic, June 9 - 11, 2010

Participation in Days of Science and Technology
Pilsen, Czech Republic, September 16 -17, 2010

 

 

Patička