Přejít k obsahu

Projekty

Výzkum a vývoj šroubového motoru

Trvání: 01.10.2017 - 30.09.2020
Poskytovatel: EUROPEAN COMMISSION-Strukturální fondy ()
Detail projektu

Zabezpečení výuky plzeňských studentů technických oborů

Trvání: 01.04.2017 - 31.12.2017
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Profilové turbínové mříže pro supersonická proudová pole

Trvání: 01.01.2017 - 31.12.2020
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Vliv interakce proudění z ucpávek na efektivitu práce stupňů parních turbín

Trvání: 01.01.2017 - 31.12.2020
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Přeshraniční síť pro výzkum a inovace v oblasti energetické účinnosti a kombinované výroby tepla a elektřiny

Trvání: 01.10.2016 - 30.09.2019
Poskytovatel: EUROPEAN COMMISSION-Strukturální fondy ()
Detail projektu

Podpora odborné konference ES 2016

Trvání: 01.04.2016 - 31.12.2016
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

FLEXTURBINE - Flexible Fossil Power Plants for the Future Energy Market through new and advanced Turbine Technology

Trvání: 01.01.2016 - 31.12.2018
Poskytovatel: EUROPEAN COMMISSION ()
Detail projektu

R4S - SUSEN

Trvání: 01.01.2016 - 31.12.2020
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Podpora odborné konference ES2015

Trvání: 01.04.2015 - 31.12.2015
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Výzkum a vývoj hmotnostně optimalizovaných komponentů pro kolejová vozidla

Trvání: 01.10.2014 - 30.06.2017
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Využití metod spolehlivostně a rizikově založeného rozhodování při provozování složitých elektroenergetických soustav

Trvání: 01.07.2014 - 31.12.2017
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Výzkum a vývoj nového motocyklu s novým čtyřdobým motorem 450 ccm

Trvání: 01.07.2014 - 30.06.2017
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Podpora odborné konference ES 2014

Trvání: 19.02.2014 - 31.12.2014
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Konference KKE a podpora zájmu studentů SŠ o studium technických oborů 2013

Trvání: 01.01.2013 - 30.11.2013
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Budování excelentního vědeckého týmu pro experimentální a numerické modelování v mechanice tekutijn a termodynamice

Trvání: 01.09.2012 - 30.06.2015
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Centrum pokročilých jaderných technologií (CANUT)

Trvání: 01.03.2012 - 31.12.2019
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

SUSEN - Udržitelná energetika

Trvání: 01.01.2012 - 31.12.2015
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Partnerství v jaderné energetice nové generace

Trvání: 01.03.2011 - 28.02.2014
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Efektivní hospodaření s energiemi - úspory, účinnost, dostupnost

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2013
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Konferenční aktivity katedry energetických strojů a zařízení v roce 2011

Trvání: 01.01.2011 - 30.11.2011
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Inovace odborného vzdělávání na středních školách zaměřené na využívání energetických zdrojů pro 21. století a na jejich dopad na životní prostředí

Trvání: 01.01.2010 - 31.12.2012
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Progresivní technologie a systémy pro energetiku (PTSE)

Trvání: 01.01.2010 - 31.12.2011
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Partnerství v oblasti energetiky a životního prostředí

Trvání: 27.10.2009 - 26.10.2012
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Příprava kvalitních výzkumných pracovníků pro konstrukční a technologický vývoj reaktorů IV. Generace

Trvání: 01.07.2009 - 30.06.2012
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Inovace vzdělávání strojních inženýrů pro jadernou energetiku

Trvání: 01.05.2009 - 30.04.2012
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

23rd Turbomachinery Workshop

Trvání: 01.01.2009 - 30.11.2009
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Inovace laboratorní výuky mechaniky tekutin

Trvání: 01.01.2009 - 31.12.2009
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Mezinárodní spolupráce ve výzkumu vlastností vody a vodných směsí v rámci IAPWS

Trvání: 01.01.2009 - 31.12.2012
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Pasivní a aktivní řízení proudu v kanálech odstředivého stupně s dopředu zahnutými lopatkami

Trvání: 01.01.2009 - 31.12.2011
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Termofyzikální vlastnosti vody v neprobádaných technicky významných oblastech

Trvání: 01.01.2009 - 31.12.2013
Poskytovatel: Akademie věd České republiky ()
Detail projektu

Meeting of departments of Fluid flows and Thermodynamics

Trvání: 24.06.2008 - 27.06.2008
Poskytovatel: International Visegrad Fund ()
Detail projektu

Společné aktivity českých a francouzských studentů

Trvání: 01.04.2008 - 31.12.2008
Poskytovatel: Krajský úřad Plzeňského kraje ()
Detail projektu

Výzkum nestacionárního proudění v axiálním turbínovém stupni

Trvání: 01.04.2008 - 31.12.2010
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Společný magisterský studijní program typu double degree pro strojní inženýry

Trvání: 01.03.2008 - 31.12.2008
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Výzkum a příprava metodiky umožňující zapojovat studenty do výzkumu a vývoje v oblasti nových technologií a tím je motivovat pro studium technických oborů a věd

Trvání: 01.03.2008 - 31.12.2009
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Inovace měření a zpracování řezných sil aplikací vývojového prostředí Labview

Trvání: 01.01.2008 - 31.12.2008
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Prezentace města Plzně a univerzity jako hostitele mezinárodní konference Setkání kateder mechaniky tekutin a termomechaniky

Trvání: 01.01.2008 - 30.11.2008
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Studium nestacionárního přestupu tepla na experimentálním zařízení

Trvání: 01.01.2008 - 31.12.2010
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Teoretický a experimentální výzkum transonického proudění v úzkých mezerách a mikrokanálech

Trvání: 01.01.2008 - 31.12.2010
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Modernizace výukové laboratoře katedry energetických strojů a zařízení

Trvání: 01.08.2007 - 31.12.2007
Poskytovatel: Nadace Duhová energie ČEZ ()
Detail projektu

Výuka předmětů Mechanika tekutin a Termomechanika

Trvání: 01.07.2006 - 30.06.2008
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Progresivní technologie a systémy pro energetiku (PTSE)

Trvání: 01.03.2006 - 31.12.2009
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Inovace rozvoj počítačové laboratoře - rýsovny

Trvání: 01.01.2005 - 31.12.2005
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Metastabilní voda a vodní pára

Trvání: 01.01.2005 - 31.12.2007
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Oddálení separace mezních vrstev od stěn difuzoru a snížení trát

Trvání: 01.01.2005 - 31.12.2005
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Parní turbína s vysokou účinností

Trvání: 01.07.2004 - 31.12.2006
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Zastoupení Českého komitétu pro vlastnosti vody a vodní páry v Mezinárodní asociaci pro vlastnosti vody a vodní páry

Trvání: 02.01.2004 - 31.12.2007
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Návrh osového lopatkového stupně kompresorového typu s vysokým aerodynamickým zatížením svyužitím numerické simulace prudění a jeho ověření

Trvání: 01.01.2004 - 31.12.2006
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Zajištění dlouhodobé životnosti a zvýšení efektivnosti provozu jaderných elektráren v ČR

Trvání: 01.10.2003 - 31.12.2005
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Proudění mokré páry v potrubních systémech

Trvání: 01.01.2003 - 31.12.2005
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Aeroelasticita v energetice s vlivem nelinearit

Trvání: 01.01.2002 - 31.12.2004
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Rozvoj škálové kontinuální termodynamiky s aplikacemi v biologii a biomechanice

Trvání: 01.01.2002 - 28.12.2004
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Vybavení výuk. lab.říd.,měř. a vyhodnoc.tech.

Trvání: 01.01.2002 - 28.12.2002
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Vývoj parních turbín velkých výkonů 150 - 500 MW (Regulační orgány)

Trvání: 01.07.2001 - 31.12.2003
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Difuzorová proudění se specifickými okrajovými podmínkami

Trvání: 01.01.2001 - 31.12.2003
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Přístrojové zajištění výuky na Katedře energetických strojů a zařízení

Trvání: 01.01.2001 - 28.12.2001
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Vývoj nové generace vysokotlakových lopatek parních turbin s nízkými ztrátami

Trvání: 01.01.2001 - 31.12.2003
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Přístrojové zajištění výuky v oboru energetické stroje a zařízení

Trvání: 01.01.2000 - 28.12.2000
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Numerické a experimentální modelování v aeropružnosti

Trvání: 01.01.1999 - 28.12.2001
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Numerické a experimentální modelování v mechanice tekutin

Trvání: 01.01.1999 - 28.12.2001
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Termofyzikální vlastnosti vodní páry

Trvání: 01.11.1998 - 31.12.2003
Poskytovatel: International atomic energy agency ()
Detail projektu

Zpětná funkce k nové mezinárodní formulaci pro termodynamické vlastnosti vody a vodní páry - Prezentace na výročním zasedání IAPWS

Trvání: 01.01.1998 - 31.12.2002
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Patička