Přejít k obsahu

Projekty

Dětská technická univerzita pro žáky základních škol 2018

Trvání: 01.01.2018 - 31.12.2018
Poskytovatel: Krajský úřad Plzeňského kraje ()
Detail projektu

Modernizace výuky a automatizace

Trvání: 03.07.2014 - 03.07.2015
Poskytovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ()
Detail projektu

Inovace a propojení praktických cvičení s využitím moderních řezných nástrojů a nových experimentálních metod měření ve výuce

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2011
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Inovace a zavedení nových konstrukčních postupů v předmětu Přípravky a nástroje pro obrábění

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2011
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Inovace laboratoře metrologie

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2011
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Přesné Ustavování obrobků v pracovním prostoru stroje

Trvání: 01.07.2010 - 31.12.2010
Poskytovatel: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. ()
Detail projektu

Inovace a propojení předmětů v oblasti konstrukce, technologie a aplikace moderních řezných nástrojů

Trvání: 01.01.2010 - 31.12.2010
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Vývoj postprocesoru pro pětiosé broušení

Trvání: 01.01.2010 - 31.12.2011
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Vliv povrchových úprav břitu na trvanlivost cermetových nástrojů

Trvání: 01.01.2009 - 31.12.2009
Poskytovatel: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. ()
Detail projektu

Inovace experimentální laboratoře technologie obrábění

Trvání: 01.01.2008 - 31.12.2008
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Inovace měření a zpracování řezných sil aplikací vývojového prostředí Labview

Trvání: 01.01.2008 - 31.12.2008
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Optimalizace strategií obrábění složitých prostorových ploch I.

Trvání: 01.01.2007 - 31.12.2009
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Vývoj a výzkum moderních frézovacích nástrojů pro tvrdé obrábění

Trvání: 01.01.2007 - 31.12.2008
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Vliv geometrie šroubovitého vrtáku ze slinulého karbidu opatřeného tenkou otěruvzdornou vrstvou na velikost řezných sil a opotřebení

Trvání: 01.01.2006 - 31.12.2006
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Vývoj a zavedení výroby nových řezných nástrojů s využitím progresivních nanovrstev a sendvičových tenkých vrstev pro obrábění těžkoobrobitelných materiálů

Trvání: 01.04.2005 - 30.06.2007
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Koncepce nových řezných nástrojů pro vysokorychlostní obrábění

Trvání: 01.01.2005 - 31.12.2005
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Optimalizace strategií obrábění složitých prostorových ploch

Trvání: 01.01.2005 - 31.12.2006
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Počítačová podpora technologické přípravy výroby tvarově složitých ploch

Trvání: 01.01.2005 - 31.12.2007
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Studium vlivu deponovaných nanovrstev na řezivost nových druhů řezné keramiky a slinutých karbidů

Trvání: 01.01.2005 - 31.12.2005
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Vývoj a výzkum dynamicky stabilního frézovacího nástroje s vyměnitelnými kruhovými noži a děleným řezem

Trvání: 01.01.2005 - 31.12.2006
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Zkracování technologického řetězce výroby moderními technologiemi obrábění

Trvání: 01.01.2004 - 31.12.2004
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Studium v oblasti optimalizace řezného procesu při frézování v režimu HSC

Trvání: 01.01.2003 - 31.12.2003
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Nákup měřících přístrojů pro výuku předmětů v oblasti metrologie

Trvání: 01.09.2002 - 28.12.2002
Poskytovatel: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. ()
Detail projektu

Inovace studijního programu Zabezpečování jakosti

Trvání: 01.01.2002 - 28.12.2002
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Integrace počítačové podpory pro výuku technologického projektování

Trvání: 01.01.2002 - 28.12.2002
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Rozšíření pracovních možností digitalizačního pracoviště

Trvání: 01.01.2002 - 28.12.2002
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Studium vlivu podmínek obrábění na proces frézování v režimu HSC

Trvání: 01.01.2002 - 28.12.2002
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Nákup komunálních měřidel pro výuku

Trvání: 01.07.2001 - 28.12.2001
Poskytovatel: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. ()
Detail projektu

Zkuš. mat. pro studentskou činnost

Trvání: 01.07.2001 - 28.12.2001
Poskytovatel: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. ()
Detail projektu

Korekce chyb mikroskopu při digitalizaci rozměrů strojních součástí ve 2D

Trvání: 01.01.2001 - 28.12.2001
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Studium vysokorychlostního obrábění (HSC) ocelí vysoké pevnosti a tvrdosti

Trvání: 01.01.2001 - 28.12.2001
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Školení na CAD/CAM systém CATIA

Trvání: 01.01.2001 - 28.12.2001
Poskytovatel: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. ()
Detail projektu

Výzkum chování obráběcího stroje, nástroje a obrobku v podmínkách rychlostního obrábění

Trvání: 01.05.2000 - 31.12.2002
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Alumina-Based Nano/Microcomposite Cutting Tools for High Speed Metal Cutting

Trvání: 01.01.2000 - 31.12.2003
Poskytovatel: NATO ()
Detail projektu

Digitalizační pracovní zaměření na modelování a NC programování složitých ploch

Trvání: 01.01.2000 - 28.12.2000
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Zafinancování frézovací hlavy pro vysoké řezné rychlosti

Trvání: 01.01.2000 - 28.12.2000
Poskytovatel: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. ()
Detail projektu

Software Lucia

Trvání: 01.07.1999 - 28.12.1999
Poskytovatel: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. ()
Detail projektu

Obráběcí technika chránící životní prostředí (ČR-Německo)

Trvání: 01.01.1997 - 28.12.1999
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Patička