Přejít k obsahu

Centrum kompetence-Strojírenská výrobní technika

Kód projektu: TE01020075
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky
Doba trvání: 01.04.2012 - 31.12.2019
Hlavní řešitel:

Klíčová slova

Obráběcí stroj, Strojírenská výrobní technika, Obrábění, Tváření, Přesnost, Výkonnost, Simulace, Optimalizace, Virtuální realita, LCA, Nové materiály, Kompozity, Energetická účinnost, Tlumení, Teplotní odchylky, Řízení, Bezpečnost, Odměřování, Kompenzace

Zpět na seznam projektů

Rozvoj technologií obrábění v RTI

Projekt „Rozvoj technologií obrábění v RTI“ umožnil pořídit vybavení pro výzkum obrobitelnosti žárových nástřiků a laserových návarů na funkčních tvarově složitých plochách. Rozvíjí tak výzkumný program „RTI 4 – Výzkum a vývoj technologií obrábění“ v rámci Regionálního technologického institutu (RTI), výzkumného centra Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni. Vysokoposuvové obráběcí centrum a integrovaný CAD/CAM systém pořízený v rámci projektu v hodnotě více než 10,7 milionu korun využije osm výzkumných pracovníků RTI. Projekt rozšiřuje nejen výzkumný potenciál RTI, ale posiluje také kvalitu i rychlost transferu technologií a znalostí do praxe a spolupráci s aplikační sférou. Zároveň umožňuje zpětný přenos nových poznatků z aplikační sféry do výzkumného procesu a vzdělávací činnosti.

Základní údaje projetu:
 
Název projektu: Rozvoj technologií obrábění v RTI
Registrační číslo projektu: CZ.1.05/2.1.00/19.0391
Operační program: Výzkum a vývoj pro inovace
Příjemce: Západočeská univerzita v Plzni
Datum zahájení realizace projektu: 01.01.2015
Datum ukončení realizace projektu: 31.12.2015
Celkové výdaje projektu: 13 694 191,00
Celková výše finanční podpory: 10 737 206,00
z toho 85% Evropský fond pro regionální rozvoj: 9 126 625,10
z toho 15% Státní rozpočet ČR: 1 610 580,90
www.opvavpi.cz  

Patička