Přejít k obsahu

Studentská vědecká a odborná činnost FST

SVOČ neboli Studentská vědecká a odborná činnost je představení projektů a prací studentů v soutěžní formě před veřejností a vyzkoušení si tak obhajoby své tvůrčí práce před komisí, což je pro studenty velkým přínosem a zkušeností zejména pro obhajoby svých středoškolských, bakalářských, magisterských či disertačních prací.
Prezentace probíhá dvoukolově, nejprve na jednotlivých katedrách a pak ti nejlepší z kateder postupují do kola fakultního. Ti nejlepší z fakultního kola mají možnost zúčastnit se celostátního kola SVOČ.

  • Bakalářská sekce
  • Magisterská sekce
  • Doktorská sekce
Věda je dobrodružná hra -  ukažte průmyslovým partnerům, že něco umíte!

Patička